Logik.nu

 

Varje vecka ett

nytt logikproblem

 

Årgång 15     Vecka 42       2017

 

 

  Föregående veckas logikproblem med lösningsförslag

Fler logikövningar med lösningsförslag (pdf-fil)  >>

Filippas ålder

Adam är 27 år och hans farfar 67 idag. För sju år sedan var Adam 20 och hans farfar 60 dvs tre ggr så gammal som Adam. Om 13 år är Adam 40 och hans farfar dubbelt så gammal dvs 80 år.

Tillägg: Det finns inga jämna år där Adams farfar varit fyra ggr så gammal men det har funnits en exakt tidpunkt och denna inträffade när farfar var nästan 53 år och Adam ca 13 år gammal.

hälsar Tina A

 Lösningsförslag

För elva år sedan var Filippa hälften så gammal som hon är om tre år.

 

Hur gammal är Filippa?

Beskriv gärna ett par olika sätt att lösa uppgiften på.

Adam och hans farfar

För sju år sedan var Adams farfar tre gånger så gammal som Adam. Om ytterligare tretton år är Adams farfar bara dubbelt så gammal som Adam.

Hur gamla är Adam och hans farfar idag?

 

Tillägg: Har det funnits något tillfälle där Adams farfar var fyra gånger så gammal som Adam?