Logik.nu

 

Varje vecka ett

nytt logikproblem

 

Årgång 15     Vecka 49       2017

 

 

  Föregående veckas logikproblem med lösningsförslag

Fler logikövningar med lösningsförslag (pdf-fil)  >>

Hej!

 

Denna gång är det samma alternativ att både Lisa och Per kan tala sanning eller är det Anna och Per som är sanningssägare om Per hänvisar till henne.

Anders är den som tydligast ljuger eftersom att han uppfattar alla de andra som lögnare trots att de säger olika saker om varandra (som förvisso kan vara sant i extremfall)

 

Hälsar David Larsson

 Lösningsförslag

Vilket tal söks?

Försök finna ut logiken bland talen i kvadraterna.

 

Vilket tal ska ersätta frågetecknet?

Kan Du hitta mer än en lösning?

 

 

 

 

Sanning från vem?

Lisa säger:  Jag talar alltid sanning

Anna säger:  Hon ljuger - hon talar inte sanning

Per säger: Det som hon säger är sant

Anders säger: Alla dom andra ljuger

 

 

 

Hur många talar nu sanning?

Vem talar med säkerhet osanning?

Finns det alternativa lösningar?

 

 

 

 

Textruta: 11
Textruta: 4
Textruta: 12
Textruta: 8
Textruta: 7
Textruta: 14
Textruta: 1
Textruta: 13
Textruta: ?
Textruta: 16
Textruta: 6
Textruta: 5
Textruta: 10
Textruta: 2
Textruta: 3
Textruta: 9